Δημιουργία οικονομικής προσφοράς για πάγκο κουζίναςRoyal Blanc
Hanstone
N.Κορέα
Swan Cotton
Hanstone
N.Κορέα
Tranquility
Hanstone
N.Κορέα
Blanco Siberia
Guidoni
Ισπανία
Blanco Galaxia
Guidoni
Ισπανία
Delicatto Carrara
Guidoni
Ισπανία

- Ίσιος πάγκος (1 πλευρά)
- 2 πλευρές (1 γωνία)
- 3 πλευρές (2 γωνίες)
- Προφίλ 2εκ.
- Πάχος πάγκου 2εκ.
- Προφίλ 3εκ.
- Πάχος πάγκου 3εκ.
- Προφίλ 4εκ.
- Πάχος πάγκου 2εκ.
- Ενιαία γωνία. (* Ένωση στην εστία ή τον νεροχύτη αν χρειαστεί)
- Ο πάγκος είναι σε ίσια κομμάτια που ενώνουν στη γωνία
- Χωρίς επένδυση (σκέτος τοίχος)
- Με επένδυση φιλέτου παχ.2εκ (10-15εκ)
- Με πλήρη επένδυση παχ.2εκ (55-60εκ)
- 1 τρύπα (μόνο νεροχύτης)
- 2 τρύπες (νεροχύτης, κουζίνα)
- Νεροχύτης απο το ίδιο υλικό