ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικό:
Τζαβερδέλλα, Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 193 00
Τηλέφωνο: 210 5590975
FAX: 210 5590976
Υποκατάστημα:
Θηβών 110, Περιστέρι Τ.Κ. 121 31,

Τηλέφωνο: 210 5710100  210 5748293
FAX: 210 5753990

E-mail: [email protected]